Vi kan tilby alle typer tannbehandling i vår praksis. Vi har direkte oppgjør med Helfo i de tilfellene man har krav på refusjon ved tannbehandling. Sissel har også autorisasjon for implantatbehandling med refusjon fra Helfo. Vi har nær kontakt og diskuterer med spesialister på de ulike fagfeltene der det er behov for det.

I vår klinikk har vi også mulighet til å ta OPG (panoramabilde) av pasientene, det vil si at vi tar et stort røntgenbilde som får med alle tenner, tannrøtter og begge kjevene.

Kontroll


For å ta vare på tennene dine er det viktig med regelmessig behandling og vedlikehold. Undersøkelsen hos oss består av en grundig sjekk av tenner og tannkjøtt, samt to røntgenbilder, enkel tannstensrens og puss. Innkallingsintervall for hver pasient bestemmes individuelt ut fra behandlingsbehov.

Tanntrekking


Dersom en tann er svært ødelagt eller løs og den ikke kan repareres på en tilfredstillende måte, må den trekkes for å unngå smerter og infeksjon. De vanligste årsakene til at tenner fjernes er store kariesangrep (hull) eller tannkjøttsbetennelse. Trekkningen utføres i lokalbedøvelse.

Implantat


Implantat kan erstatte en eller flere tapte tenner. Behandlingen foretas i lokalbedøvelse og innebærer at man opererer inn en en eller flere titanskruer i kjevebeinet. Skruene ersatter manglende tannrøtter. Implantatene kan benyttes alene, som støtte for broer eller i kombinasjon med egne tenner.

Rotfyllinger


En rotfylling er nødvendig å gjøre på tenner hvor nerven er betent eller infisert. Dette kan skyldes dype hull, dype fyllinger, slag mot tannen, eller andre påkjenninger.

Symptomer kan være kraftig følsomhet ved varme og kalde drikker, isninger som går over i kraftig tannverk. Tannen kan høles høy eller vondt å tygge på. Fargeforandringer kan også forekomme. Selv om en tann trenger å rotfylles må man ikke nødvendigvis å ha symptomer, noen ganger kan infekjsonen sees på røntgenbilder.

Krone


En krone lages når en tann er så skadet at det ikke lar seg gjøre å reparere med en fylling. Kronen er et nytt skall utenpå en tann. Hvilken type kronemateriale tannlegen velger å bruke avhenger av hvilken tann som må kronebehandles.

En krone lages ved at tannen blir slipt til. Det tas avtrykk som sendes til tannteknikker. I påvente av at den nye kronen lages, får man en midlertidig krone. Etter ca 2 . uker er den permanente kronen ferdig og klar til å festes.
De mest brukte kronetypene er, keramiske kroner, metall-keramkroner og metall kroner.

Proteser


Helprotese
En helprotese er en avtagbar tannprotese som ersatter alle tennene i en kjeve. Den fremstilles ved at det tas avtrykk av kjevekammen, som deretter sendes til tannteknikker. Fremstillingen krever flere besøk hos tannlegen.

Delprotese
En delprotese er en avtagbar tannprotese som ersatter en eller flere tenner. Protesen festes med kroker (klammere) på gjenværende tenner. Som ved fremstilling av helprotese tas det avtrykk som sendes til tannteknikker, og pasienten må belage seg på flere besøk hos tannlegen.

Karies- hull i tennene og tannfyllinger


Karies, også kalt tannråte, er en tannsykdom som gir hull i tennene. I munnhulen har vi mange bakterier og noen av disse kan feste seg til tennene og danne et bakteriebelegg, også kalt plakk. Fra maten vi spiser kan bakteriene danne syrer som på sikt kan bryte ned tannsubstansen, dersom bakteriebelegget ikke fjernes.

Tannfylling
Dersom en tann må behandles på grunn av et hull, så legges det en tannfylling. Dette innbærer at man borrer i tannen og legger en fylling i en og samme seanse. Hos oss legger vi først og fremst komposittfyllinger.
Kompositt består av en blanding av porselenspartikler og plast, ca. 70 % porselen og 30% plast. En komposittfylling fungerer best som fortannsfyllinger og til små og mellomstore hull i jekslene. En stor fordel er at fyllingen sementeres til den gjenværende del av tannen, og denne fyllingen er derfor vevsbesparende. Dessuten er kompositt tannfarvet og vi tar ut farge som passer til dine tenner.

Tannkjøttssykdom


Periodontitt er en betennelse i tennenes støttevev. Dette innbærer tap av tennenes feste i kjevebeinet, noe som medfører at tennene med tiden blir løsere og på sikt kan gå tapt. Faktorer som kan påvirke sykdomsutviklingen er bakterier, gener, dårlig renhold og røyking. Periodontitt utvikles sakte og er som oftest uten smerter i tidlig fase. Symptomer kan være hovent, rødt og lett blødende tannkjøtt.

Det viktigste er å forebygge og behandle sykdommen, derfor er egeninnsats vel så viktig som regelmessige besøk hos tannlegen. Man anbefaler at pasientene er nøye med renhold, og supplerer tannpussen med tanntråd, tannstrikker eller mellomromsbørster. Tannlegen fjerner bakterier og tannstein som ligger over og under tannkjøttskanten som er vanskelig for pasienten å fjerne selv, samt letter rengjøringen.

Tannlegeskrekk


Tannbehandlingsangst eller tannlegeskrekk kan oppstå av flere grunner. Vi er her for å hjelpe deg. Du er ikke alene. Over 20% av befolkningen er så redd for tannbehandling at de kun oppsøker tannlege ved ekstreme smerter, 5% kommer aldri, uansett smerter.
Går det mange år uten at man går til tannlege, kan det i noen tilfeller medføre et stort og kostbart behandlingsbehov. Du kan ved gitte forutsetninger få støtte fra HELFO til rehabilitering av et tannsett som ikke er ivaretatt grunnet sterk tannbehandlingsangst.

Vi har god erfaring i å hjelpe og veilede pasienter slik at man kan få de rettigheter man har krav på via HELFO. Hos oss vil du bli møtt med sympati og forståelse for din angst. Vi har ulike metoder for å komme i mål med behandlingen. Det er viktig at du har tillit til oss og at du føler du har kontroll over situasjonen. Vi setter av god tid til første konsultasjon-det er viktig at vi blir kjent med deg og at du er trygg hos oss- det lages et behandlingsforslag som er i samsvar med dine ønsker og vår anbefaling. Du er langt på vei idet du bestemmer deg og tar kontakt med oss. Vi er her for ivareta deg og din tannhelse.