Du har kanskje noen spørsmål rundt tannbehandling eller annet som er relatert til tannhygiene. Her prøver vi å hjelpe deg med noen svar på spørsmål vi ofte får fra våre pasienter.

Man får ikke hull i tennene av å være gravid. Det er mange ting rundt det å være gravid som gjør at man kan oppleve at det tannhelsen blir noe redusert. Hormoner i kroppen gjør at man lettere får blødning i tannkjøttet enn tidligere. Dette er ikke farlig, men gjør det enda viktigere å være nøye med tannpuss og tanntråd. Mange kan være kvalme over en lengre periode. Syren i oppkastet kan være skadelig for tennene. Endring i spiserutiner, noen må opp på natten for å spise, mens andre igjen får ”hang up” på enkelte matvarer som igjen er skadelig for tennene ved hyppig inntak. Hvis du har spørsmål eller er urolig for noe rundt dette er det bare å ta kontakt. Hvis du har fast innkalling hos din tannlege, vil man i hvert enkelt tilfelle kunne tilpasse innkallinsgsintervallet slik at man vil kunne ta en ekstra kontroll der man ser det er behov for det. Munnen er også endel av resten av kroppen, det er derfor viktig at det ikke er infeksjoner eller andre problemer i munnen når du er gravid.

Man kan fra tid til annen oppleve at man blør i munnen ved tannpuss. Dette  kan være helt ufarlig og bare en reaksjon fra kroppens side på at det ligger igjen belegg på tennene som kroppen ikke ønsker å ha der. Man kan si det er kroppens måte å si ifra på. Hvis man er ekstra nøye med tannpuss og tanntråd og man fortsatt opplever at det blør kan det være lurt å ta kontakt med tannlege for en undersøkelse. Hvis man får en skikkelig tannrens, og fjerner overskudd av tannsten vil de fleste oppleve en ganske umiddelbar bedring. I enkelte tilfeller kreves det en mer omfattende behandling av tannkjøttet. Dette vil tannlegen kunne avdekke. Av og til er det helt andre ting som er årsak til blødning i tannkjøttet. Det er derfor viktig at du tar kontakt hvis det skjer endringer i munnen.

Det har vært heftig debatt de siste årene hvorvidt amalgam er helseskadelig eller ikke. Enkelte mener de har fått kraftige helseplager av å gå med amalgam i tennene. Forskning har pr idag ikke kunne konkludere med at det er en direkte sammenheng mellom redusert helse og amalgamfyllinger. Det har allikevel kommet en forskrift som gjør at det er helt slutt på å legge amalgam. Hvis man kan påvise allergiske reaksjoner i slimhinnen i nær relasjon til en tann der det er en stor amalgamfylling vil det være en indikasjon for å skifte ut fyllingen og erstatte den med et annet materiale. I dette tilfellet vil det kunne åpne for at man kan få dekket deler av kostnaden gjennom HELFO- refusjon. Dette avgjør tannlegen i hvert enkelt tilfelle. Har du spørsmål rundt dette med amalgam og helseplager rundt dette er det fornuftig å ta kontakt. Noen er redde for at man kan bli amalgamforgiftet når man fjerner en gammel amalgamfylling. Vi har gode rutiner på dette som gjør at du skal føle deg trygg på at du ikke får i deg farlige stoffer.

Det kan være mange årsaker til dårlig ånde. Et fint sted å starte for å prøve å få bukt med problemet er å starte med munnen. Har man store hull i tennene som det samler seg mat i, vil man kunne få dårlig lukt. Hvis man går med kronisk betennelse og mye tannstein vil dette også kunne gi dårlig lukt. Hvis man går med bakteriebelegg på tungen vil dette kunne gi dårlig lukt. På apoteket får man kjøpt tungebørste eller tungeskrape som vil kunne fjerne dette belegget. Lukten kan også komme fra magen og halsen. Hvis det går lang tid mellom hvert måltid vil kroppen gå inn i en slags sparemodus, som igjen fører til at kroppen produserer en gass som gjør at man opplever vond lukt fra munnen. Ta kontakt så kan vi se om vi finner ut årsaken til problemet ditt.

Visdomstennene i seg selv er sjelden et problem. Det er gjerne plassmangel som gjør at problemene oppstår. Når ikke det er plass for tennene å komme opp, blir de liggende halvveis fremme, og det er da gjerne problemene starter med smerter som kommer og går. Mange visdomstenner kan ligge på en sånn måte at de er kompliserte å fjerne. Vi har nært samarbeid med oralkirurg som vi henviser deg til hvis det er nødvendig.

Det er ulike årsaker til at man har vondt i hodet. Mange opplever å ha spenningshodepine. Hvis du stadig våkner med hodepine finnes det ulike hjelpemidler for dette. Tannlegen kan fort avdekke med ulike undersøkelser om du biter tenner, evt. gnisser tenner spesielt på natten. Dette gjør at det blir store spenninger i muskulaturen som igjen er en vanlig årsak til hodepine. Det kan i enkelte tilfeller være nødvendig å fremstille en bittskinne. I noen tilfeller vil det være tilstrekkelig med en innføring av ulike avspenningsøvelser. En stresset hverdag kan gjøre hodepinen mer intens. Vi kan hjelpe deg med dette.

Snorking kan gjøre at man får en meget dårlig søvnkvalitet. Dette er kanskje ikke bare et problem for deg, men også de som lever med deg. Hvis man opplever at dette er et problem og man har vært hos øre nese hals spesialist og man ikke finner noen medisinsk årsak til problemet kan det være fornuftig å prøve en snorkeskinne. Dette har en meget god effekt for mange.

Snus er ikke helsefremmende. Tannlegen kan lett avdekke snusvanene dine. Tannkjøttet trekker seg opp mot tannroten der du har for vane å legge snusen. Dette er en irreversibel skade så hvis du ser at dette har skjedd hos deg bør det i seg selv være en god motivator for snusstopp.